تعرفه ی تبلیغات

با هر بودجه ای تبلیغات شما را مدیریت می کنیم

تعرفه ی تبلیغات

با هر بودجه ای تبلیغات شما را مدیریت می کنیم

پایه

 
500,000تومان
 • حدوداً 2,500,000 نمایش
 • بیش از 3,100 کلیک
 • طراحی بنر رایگان
 •  

حرفه ای

5% شارژ بیشتر
2,000,000تومان
 • حدوداً 10,000,000 نمایش
 • بیش از 12 هزار کلیک
 • طراحی بنر رایگان
 • طراحی صفحه فرود رایگان

تجاری

10% شارژ بیشتر
5,000,000تومان
 • حدوداً 25,000,000 نمایش
 • بیش از 31 هزار کلیک
 • طراحی بنر رایگان
 • طراحی صفحه فرود رایگان

سازمانی

20% شارژ بیشتر
10,000,000تومان
 • حدوداً 50,000,000 نمایش
 • بیش از 62 هزار کلیک
 • طراحی بنر رایگان
 • طراحی صفحه فرود رایگان

قیمت کلیک عادی در نظر گرفته شده است.

به ازای هر IP تنها یکبار کلیک محاسبه می شود.

قیمت کلیک

حداقل قیمت هر کلیک در وب و وب موبایل 200 تومان

در سامانه هشتاد شما قادرید مبالغ را کاهش یا افزایش دهید. تعرفه های ارائه شده صرفا جهت پیشنهاد هستند. افزایش قیمت کلیک، شما را در نمایش بیشتر کمک می کند و کاهش قیمت، احتمال نمایش را کاهش می دهد.
عادی کلمات کلیدی موضوعی جغرافیایی زمان پخش سیستم عامل
200 * +40 +40 +40 +40
* قیمت کلیدواژه بر اساس میزان تقاضا و قیمت گذاری دیگر آگهی دهندگان ارائه می شود. در صورتی که کلیدواژه توسط دیگر آگهی دهندگان انتخاب شده باشد، در صورت انتخاب آن کلیدواژه برای بالاتر بردن احتمال نمایش، نیاز است قیمت برابر یا بیشتر از دیگر آگهی دهندگان پیشنهاد شود.